Jak pracujeme?

  • Osobní schůzka  se zákazníkem
  • Zaměření  
  • Dohoda dalšího postupu prací ( stěrkování apod. )
  • Výběr pokládaného materiálu vč. výběru dekoru – pokládáme jak námi dodávané materiály , tak i krytiny zakoupené zákazníkem
  • Vybíráme zálohu na materiál
  • Pokládka nejpozději do 10-ti dnů od zaměření – dle dohody a termínu dodání krytiny ( pokud má zákazník vlastní krytinu je pokládka možná dle dohody )
  • Při nutnosti stěrkování podkladu je toto prováděno alespoň 2 dny před samotnou pokládkou
  • Samotná pokládka – doba pokládky závisí na velikosti plochy a členitosti místnosti.
  • Osobní předání díla a výběr doplatku